Van Laar tekent voor glasvezel collectief


WAPENVELD – De laatste jaren gaan de ontwikkelingen op het gebied van ICT in een steeds sneller tempo. De mobiele apparaten verdringen de pc’s, de krant wordt gelezen op de tablet en 90% van de Nederlanders is dagelijks online. Ook voor het bedrijfsleven verandert er daarom veel. Steeds meer tekeningen zijn in 3D, de tablet vervangt veel papieren die mee gingen naar de bouw en er vindt steeds meer integratie van verschillende systemen plaats. Daarmee neemt ook bij bouwbedrijf Van Laar het internetgebruik toe. Met de verhuisplannen naar Wapenveld is er contact ontstaan met de BGBC-BA, een partij die collectief glasvezel aanlegt op diverse bedrijventerreinen in de regio. Afgelopen vrijdag werd het contract getekend en nog dit jaar zal de glasvezel aansluiting gerealiseerd zijn.

 

Bouwbedrijf Van Laar ziet de verdere toename van digitalisatie en nieuwe innovatieve oplossingen als kans om haar processen nog verder te verbeteren en om de kwaliteit in het gehele proces nog verder te borgen. Daarnaast bieden de nieuwe ICT middelen steeds meer kansen om vooraf alles inzichtelijk te krijgen. Een volledig in 3D BIM model uitgewerkt plan zorgt er namelijk voor dat in een vroeg stadium alles al visueel is. Dit model kan op de tablet mee naar de bouw zodat ook in de uitvoering ieder detail ruimtelijk bekeken kan worden. Ook voor de klant is alles op voorhand beter inzichtelijk te maken, zodat duidelijker is welk product wordt afgenomen.

 

Naast deze ontwikkeling naar visualisatie en digitalisatie heeft Bouwbedrijf Van Laar ook nog een verdere slag naar kwaliteitsborging gemaakt. Met de veranderende regelgeving vanaf 2017 is een aantoonbare borging van de kwaliteit steeds belangrijker. Bouwbedrijf Van Laar werkt daarom met een digitaal systeem waarmee aan de hand van tekeningen het gehele bouwproces door diverse controles vastgelegd kunnen worden. Zo worden de foto’s die tijdens de bouw worden gemaakt, gekoppeld aan de locatie in de tekening. Hierbij is ruimte voor een toelichting  welke tijdens de bouw gemarkeerd kan worden, zodat voor iedereen duidelijk is waar het om gaat. Met dit systeem worden alle uitgevoerde kwaliteitscontroles onderbouwt met foto’s, zodat ook hier meer visueel wordt gecommuniceerd.

 

Met deze toename van de verschillende informatiestromen is een zwaardere internetaansluiting gewenst. Bouwbedrijf Van Laar is in verband hiermee in contact gekomen met de BGBC-BA. Een partij die ondernemers op de verschillende bedrijventerreinen probeert te activeren over te stappen op glasvezel. Door samen, in een collectief eigendom van de ondernemers, een glasvezelnetwerk te ontwikkelen kunnen kosten gedeeld worden en is voor meer ondernemers een goedkopere glasvezelaansluiting te realiseren. Het is dus een eigen open netwerk  waarbij een 100% vrije leverancierskeuze voor de levering van de internetdienst mogelijk is.

 

Meer informatie over de BGBC-BA leest u hier: http://bgbc-ba.nl/