Links

Een greep uit de organisaties waarbij wij zijn aangesloten.

Stichting BouwGarant

Stichting BouwGarant is een stichting die garantiecertificaten afgeeft voor bouwwerken met een aanneemsom tot € 350.000,-. Bouwgarant biedt de opdrachtgever zekerheden als een afbouwgarantie, een herstelgarantie en een constructiegarantie. Tevens moet ieder lid voldoen aan kwaliteitscriteria op het gebied van vakmanschap, bedrijfsvoering en betrouwbaarheid.

 

Zie voor meer informatie BouwGarant.

Woningborg groep

De acceptatie van Bouwbedrijf Van Laar door Woningborg groep betekent een beoordeling van ons bedrijf op financieel als wel technische vakbekwaamheid. Hierdoor kunnen wij nieuwbouwplannen aanmelden, die door Woningborg groep worden getoetst. Als het plan is goedgekeurd, ontvangt u als koper het "Woningborg-certificaat". Dit geeft u de extra zekerheid van een "afbouwwaarborg" en een "herstelwaarborg".

Dit betekent dat, bij onvoorziene omstandigheden, Woningborg er voor zorgt dat uw woning zonder

meerkosten wordt afgebouwd, of dat schade na oplevering (die onder de garantie valt), altijd wordt afgehandeld.


Zie voor meer informatie Woningborggroep.

Kennis & Kunde

Bouwbedrijf Van Laar is actief in de restauratie en het onderhoud van monumentale gebouwen. De monumentenwacht vindt het belangrijk dat werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd door bedrijven, die de kennis en kunde hebben om dit goed uit te voeren. Om dit te borgen is er de kwaliteitsregeling "Kennis en Kunde".

Erkend leerbedrijf

Het opleiden en bijscholen van onze medewerkers en toekomstige medewerkers heeft een hoge prioriteit. Om te kunnen beschikken over goede vakmensen investeren wij veel in het opleiden van jonge bouwvakkers. Daarvoor is een aantal medewerkers van Bouwbedrijf Van Laar opgeleid tot leermeester. Zij begeleiden de jonge medewerkers in de bouw. Dit gebeurt volgens de kwaliteitseisen die Fundeon (het opleidingsorgaan voor de bouw) stelt aan onze organisatie, leermeesters, opleidingsprogramma’s en leerlingbegeleiding.

 

Zie voor meer informatie Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Aboma

Aboma draagt zorg voor materieelkeuringen en arbodienstverlening. Bouwbedrijf Van Laar wordt door Aboma geïnformeerd en geadviseerd op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Daarmee is het VGM-beleid een vaste en blijvende waarde in onze organisatie.

Bouwend Nederland
Van Laar is aangesloten bij Bouwend Nederland, met 5000 leden de brancheorganisatie voor de bouw- en infrabedrijven. Belangrijke aandachtspunten van Bouwend Nederland zijn: opleidingen, innovatie en kwaliteit. Dit zijn ook de punten van waaruit wij voortdurend werken aan verbeteringen binnen ons bedrijf. U als opdrachtgever kunt dus rekenen op vakmanschap en kwaliteit op het gebied van advisering en uitvoering van uw bouwplannen.


Terug naar 'Links'