NEW (Neutrale Energie Woning) concept gelanceerd


RIJSSEN – In de ontwikkeling van concepten zoekt Bouwbedrijf Van Laar de samenwerking met partners die elkaars visie delen. Zo ook met het NEW (Neutrale Energie Woning) concept waarin de focus ligt op de klant die een uitgekiende woning zoekt met slimme opties die toegevoegde waarde bieden voor  comfortabel wonen. En dat allemaal toekomstgericht in een energieneutraal huis waar geen gasaansluiting meer nodig is!

 

Het woonconcept is gebaseerd op drie woningtypes uitvoerbaar in verschillende varianten. Deze zijn uitgerust met een hoogwaardige (isolatie) schil en uw energiebehoefte wordt opgewekt door uw eigen woning.

Hierbij staan de volgende kernbegrippen centraal: Flexibel, energieneutraal, milieubewust en beperking van de verbruikskosten, onafhankelijkheid van energieleverancier.

 

Het bouwconcept wat wordt aangeboden door NEW is gebaseerd op de wens om energie neutraal te kunnen leven. Voorzien in de eigen behoefte en hiervoor niet meer aangewezen zijn op externe partijen. De ontwikkelingen om zover te komen zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Op dit moment blijft het vraagstuk betreffende de langdurige opslagcapaciteit nog deels onbeantwoord, maar ook hier zien we goede vooruitgangen op de markt.

 

Het concept bestaat uit het aanbieden van Neutrale Energie Woningen volgens een vast stramien waarbij de klant een grote mate van vrijheid krijgt om de verschillende mogelijkheden te benutten. Vrijheid voor wat betreft indeling en gebruik van (bouw) materialen, waarbij het energie neutrale aspect HET uitgangspunt blijft.

 

Bouwbedrijf Van Laar maakt ook hier gebruik een prefab cascosysteem voor de woning, waarbij de leidingen voor de installaties in de fabriek al zijn aangebracht in wanden en vloeren. Op de bouwlocatie worden deze elementen gemonteerd. Door dit nauwkeurige systeem en middels nieuwe afdichtingsmethodieken wordt een zeer hoge mate van luchtdichtheid gerealiseerd die zelfs voldoet aan de zwaarste norm namelijk passiefhuisniveau. Deze schil is van een dusdanige hoge kwaliteit dat dit het energievraag tot een minimum wordt beperkt.

 

Er zijn diverse mogelijkheden om de NEW woning aan uw eigen situatie aan te passen. De bouwtijd van de NEW woning is aanzienlijk korter dan de traditionele bouw. Mede als gevolg van een gedegen voorbereiding samen met de klant kan dit gewaarborgd worden.

 

Kijk de video: https://youtu.be/Mqd3NfNPUP8en op www.newwonen.nu