Burgemeester hijst vlag als afronding torenonderhoud


VAASSEN - De onderhoudswerkzaamheden aan de toren van de Vaassense Dorpskerk zijn afgerond. Op zaterdag 17 december 2016 werd de vlag gehesen door Burgemeester Van der Hoeven en vonden er verschillende activiteiten plaats in de Dorpskerk ter afronding van het herstel van dit Rijksmonument.

 

Voorzitter van de kerkrentmeesters, de heer Van Essen, memoreerde de acties die de laatste vijftien jaar zijn gehouden en ertoe hebben geleid dat het gehele kerkgebouw, zoals het schip, het interieur en de toren, onderhanden is geweest. “De kerk is weer bij de tijd en kan weer voor vele jaren mee”, zo stelt hij in zijn inleiding. “We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we in ons college van kerkrentmeesters mensen hebben die alle capaciteiten, die hierbij nodig zijn, beheersen. We hebben mensen die verstand hebben van bouwen, van geld, van fondsenwerving en communicatie”. Daarnaast is hij blij dat het werven van de benodigde fondsen zo vlot is verlopen.

 

Tijdens zijn toespraak haalt burgemeester Van der Hoeven een oud psalmboekje uit zijn zak: “Die heb ik in 1964 als Kerstgeschenk gekregen als deelnemer van de zondagschool in deze kerk. We kwamen bij elkaar in het catechisatielokaal. Ik heb het liedboekje altijd bewaard”. Op deze manier benadrukt hij dat het voor hem bijzonder is om weer in deze kerk te zijn. Op de projectiemuur achter hem staat in beeld; “De kerk staat trots centraal”. En dat klopt. Vaassen mag trots zijn op deze Dorpskerk. Het gebouw neemt een belangrijke plaats in, als middelpunt in het dorpscentrum en mag worden gezien zoals die er nu bijstaat. Het monument past heel goed in de plannen voor de vernieuwing van de inrichting van het dorp. Plannen die binnenkort met de bevolking worden besproken.

 

Waar iedereen had verwacht dat de vlag symbolisch zou worden uitgestoken, staat de burgemeester erop de handeling boven in de toren zelf uit te voeren. Zijn jasje gaat uit en hij bestijgt de toren via de trappen en ladders. Als hij de klus heeft geklaard en de vlag als vanouds aan de toren wappert, neemt hij de gelegenheid nog even om naar de mensen die rond de kerk staan te zwaaien. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt deze bijeenkomst afgesloten, waarna de musici van het Cultuurplein nog prachtige kerstliederen ten gehore brengen.