Medewerkers Van Laar volgen online cursus


WAPENVELD – Bouwbedrijf Van Laar heeft een start gemaakt met een nieuwe manier van leren. Met de komst van alle digitale middelen biedt dit ook de mogelijkheid om op een vernieuwende manier met het personeel de kennis op peil te houden. Er is daarom gestart met een online trainingsmethode van Bouwradius.
 
Bouwradius verzorgt trainingen voor alle lagen binnen bouwondernemingen van bouwplaatspersoneel tot kantoorpersoneel en van bijscholingscursussen op de bouwplaats tot managementtrainingen in een inspirerende omgeving. Dit kan op een klassikale manier met praktijkexamens, maar ook via een nieuwe digitale leeromgeving. 
 
Er is gestart met een basiscursus communicatie welke gevolgd is door het hele bedrijf. Deze cursus is door iedereen thuis gedaan, vanaf de smartphone, de tablet of de computer. De cursus bestond uit theorie stukken onderbouwd met filmpjes waar vragen bij gesteld werden. Ieder module moest afgesloten worden met een toets. Zowel de cursus als de nieuwe leermethode heeft binnen ons bedrijf de nodige stof tot praten opgeleverd en we hebben er weer het nodige van geleerd wat in de praktijk van alle dag kan worden toegepast.
 
De bedoeling is dat wij deze methode verder gaan implementeren binnen het bedrijf. Dit najaar zullen de volgende cursussen gestart worden. Dit zullen verschillende cursussen zijn om een goede aansluiting te houden bij de werkzaamheden die op kantoor of op de bouw uitgevoerd worden. Daarnaast zal ook een deel van de KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) - toolboxen via deze online omgeving gehouden gaan worden. Alle medewerkers binnen ons bedrijf hebben tegenwoordig een smartphone en dat zorgt ervoor dat iedereen de online-leeromgeving kan benaderen en de cursussen/toolboxen kan volgen.
 
Wij zijn erg enthousiast over deze manier van leren en zien het als een meerwaarde voor ons bedrijf om bij te blijven en onze lerende organisatie te ondersteunen.