Groot onderhoud kerktoren Dorpskerk Vaassen


VAASSEN –  Het onderhoud van de toren van de Dorpskerk in Vaassen is van start gegaan. Begin september is gestart met het demonteren van het uurwerk. Afgelopen week is gestart met het opbouwen van de steigers, zodat het herstelwerk aan de daken en gevels ook kan worden uitgevoerd.

 

Begin september werd al een begin gemaakt met de restauratie van de toren, maar toen bleef het slechts zichtbaar aan de wijzers die van het uurwerk zijn verwijderd. Afgelopen week werd het werk wat meer herkenbaar doordat  ook de steigers werden geplaatst. De komende weken zal er hard aan de toren worden gewerkt, zowel van binnen als van buiten.

 

Het dak van de toren zal als eerste aangepakt gaan worden. Het gaat hierbij om het herstellen van de leibedekking en de aansluitingen op de muurplaten. Ook zal de bliksembeveiliging hersteld worden en zullen de klimhaken, welke benodigd zijn voor het veilig betreden van het dak, vernieuwd worden. De torenluiken worden vervangen en aan de kapconstructie zullen de aangetaste knooppunten hersteld worden.

 

In de toren zelf worden trapleuningen aangebracht en zullen vaste installatievoorzieningen zoals lichtknoppen e.d. worden gemonteerd. Aan de buitenzijde van de toren wordt het voegwerk aangepakt, vindt het nodige schilderwerk plaats en zullen de loden aansluitingen worden hersteld.

 

Als alles volgens plan verloopt verwachten wij dat de werkzaamheden voor de kerst zullen zijn afgerond.