Energiebesparingsevent voor bedrijven met Ed Nijpels


HARDERWIJK – Bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen hebben flinke kostenbesparingen en verstevigen hun concurrentievermogen. Om dat onder de aandacht te brengen, en met praktijkcases te laten zien hoe andere bedrijven dat hebben gedaan, was er een Netwerkevent georganiseerd door IGEV. Tijdens de bijeenkomst werden bezoekers geinspireerd door Ed Nijpels en de aanpak van collega ondernemers! Bouwbedrijf Van Laar was uitgenodigd de genomen duurzaamheidsmaatregelen te presenteren uitgevoerd tijdens de vernieuwing en uitbreiding van haar bedrijfspand in Wapenveld.

 

Het programma

Ed Nijpels was de keynote speaker van de middag. Hij was onder andere minister VROM, Commissaris van de Koningin Friesland en voorzitter van het commissie Borging SER Energieakkoord. Nijpels benadrukte in zijn lezing de noodzaak van energiebesparing in een breed duurzaam perspectief, maar sprak ook vooral over de kansen die het biedt voor de economie.

 

Na Nijpels waren het Ronald Cleijsen (voorzitter Noord Veluws Ondernemers Overleg) en Jan Willem Strebus (voorzitter GEA programma Energiebesparing en Energieopwek Bedrijven) die ingingen op de Gelderse vertaling van het SER Energieakkoord, de regionale aanpak en het belang voor de ondernemers op de Noord-Veluwe.

 

Daarna werd de keuze geboden uit twee deelsessies, verdeeld over twee rondes. De items waren:

  • Financiering (subsidies en fiscale regelingen)
  • Praktijkervaringen van andere ondernemers
  • Energiebesparende maatregelen volgens Wet Milieubeheer en de erkende maatregelenlijsten
  • De Gelderse aanpak

 

Praktijkervaringen

In een bijeenkomst werden de praktijkcases van drie bedrijven gepresenteerd. Naast Slagerij van Gullik uit  Hattemerbroek en het bedrijf Kawneer uit Harderwijk (voorheen Reynolds) die beiden een nieuwbouw hadden gerealiseerd, gaf Jan Pieter van Laar als praktijkvoorbeeld een doorkijk van de energiemaatregelen die aan ons gerenoveerde en uitgebreide bedrijfspand in Wapenveld zijn doorgevoerd.

 

Waarom kiest een bedrijf voor energiebesparing?
Bedrijven en organisaties zien steeds meer de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want energiebesparing (gebouw, productieproces, gedrag en opwekking van duurzame energie) is goed voor uw concurrentievermogen. Vaak leveren investeringen in energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen op, tevens een hogere leveringszekerheid, product- en productiekwaliteit en betere kwaliteitsbewaking. Energiebesparing als kans, daar moeten we werk van maken!

 

Wettelijk verplichting
Bedrijven zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om de energiebesparende maatregelen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen, daadwerkelijk uit te voeren. In het landelijke SER Energieakkoord staat dat de inzet op energiebesparing via de Wet milieubeheer wordt geïntensiveerd en in 2015 zal de erkende maatregelenlijst voor energiebesparing per branche van toepassing zijn. Vanaf 2017 worden bedrijven hier strenger op gecontroleerd.

 

Bedrijven zullen in 2017 actief worden benaderd om hun bijdrage aan de energietransitie te leveren, maar vooral ook te ontdekken wat het kan opleveren!