Bouwbedrijf Van Laar ontvangt definitief energielabel


WAPENVELD - Bouwbedrijf Van Laar heeft het definitieve energielabel voor haar bedrijfspand ontvangen. Met de verbouwing in 2016 is bewust in gestoken op het verduurzamen van het bedrijfspand en met succes. Het pand heeft officieel label A gekregen en nu het vernieuwde pand een half jaar in gebruik is kan er gesteld worden dat het qua comfort en energiebesparing een hele vooruitgang is.

 

Een pand krijgt Label A als de energie-index onder de factor 1,05 uitkomt. Het bedrijfspand van Van Laar scoort in de energie-index een factor 0,88 waarmee ruim binnen de norm van Label A wordt gescoord. 

 

Wij zijn erg blij met deze score en merken nu de voordelen. Om tot Label A te komen zijn er de nodige ingrepen gedaan zoals:

  • Alle verlichting is vervangen voor LED-verlichting;
  • Er zijn zonnepanelen geplaatst;
  • De kantoren zijn voorzien van een geblanceerd ventilatiesysteem met warmte-terugwinning;

Het pand beschikte voor de verbouwing al over HR++ beglazing en een goed geïsoleerde schil. Dit draagt uiteraard bij aan de totale score die aan het pand is toegekend.

 

Waarom kiest een bedrijf voor energiebesparing?
Bedrijven en organisaties zien steeds meer de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want energiebesparing (gebouw, productieproces, gedrag en opwekking van duurzame energie) is goed voor uw concurrentievermogen. Vaak leveren investeringen in energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen op, tevens een hogere leveringszekerheid, product- en productiekwaliteit en betere kwaliteitsbewaking. 

 

Wettelijk verplichting

Bedrijven zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om de energiebesparende maatregelen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen, daadwerkelijk uit te voeren. In het landelijke SER Energieakkoord staat dat de inzet op energiebesparing via de Wet milieubeheer wordt geïntensiveerd en in 2015 zal de erkende maatregelenlijst voor energiebesparing per branche van toepassing zijn. Vanaf 2017 worden bedrijven hier strenger op gecontroleerd.

 

Bent u opzoek naar een partner voor duurzame renovatie of nieuwbouw, voor uw bedrijfspand of woning? Wij helpen u graag om de mogelijkheden in kaart te brengen en een duurzaam pand te realiseren!