1e fase verbouw/uitbreiding dorpshuis De Hezebrink

De verbouwing en uitbreiding van het dorpshuis De Hezebrink vordert gestaag. De eerste fase is afgerond en we zien het begin van een gemoderniseerde dorpshuis met voorzieningen naar de eisen van deze tijd.

 

Het dorpshuis wordt grondig aangepakt en ondergaat een echte metamorfose. Daarbij moet de accommodatie zoveel mogelijk blijven draaien en heeft het bestuur ervoor gekozen om het project uit te voeren in vijf fases, waarvan de eerste nu afgerond is.

 

Tijdens de eerste fase is er een nieuwe sporthal, jeugdhonk en peuterspeelzaal gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen zoals kleed-, toilet- en doucheruimtes. De sporthal is zo gebouwd en voorzien van installaties dat deze ook gebruikt kan worden als multifunctionele zaal voor onder andere voorstellingen. In het ontwerp is rekening gehouden met voorzieningen voor een podium en trussen voor licht en geluid aan het plafond.

 

Om de duurzaamheidsambitie van het bestuur te behalen is het dak van de sporthal vol gelegd met zonnepanelen en is de vernieuwde technische installatie voorzien van de nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid. Zo is het ventilatiesysteem voorzien van warmte-terug-winning en is de verlichting uitgevoerd in LED. Ook bouwkundig zijn de nodige maatregelen getroffen om het dorpshuis te verduurzamen, hiervoor zijn de bestaande daken voorzien van renovatie-daken die een extra isolerende waarde met zich mee brengen.

 

In de komende fases zal de nadruk meer liggen op interne verbouwingen en renovaties. In het midden van het dorpshuis zal een ontmoetingsruimte gerealiseerd worden die moet fungeren als “huiskamer” voor de bezoekers. Aangrenzend aan deze ruimte wordt een nieuwe keuken gerealiseerd. De overige ruimtes worden gemoderniseerd en functioneel ingedeeld, zo ontstaan er ruimtes die aansluiten bij de diverse wensen van de huurders en worden er maatregelen genomen om de ruimtes beter te isoleren zodat er onderling geen hinder wordt ondervonden. In deze ruimtes zijn onder andere een podium en een bar opgenomen zodat deze ook voor lezingen of een borrel gebruikt kunnen worden.


Terug naar 'Verbouw'