Erkenning restauratie hoofdaannemer weer verlengd


VAASSEN - Bouw- en aannemingsbedrijf Van Laar b.v. heeft haar erkenning zien verlengen voor het Kennis & Kunde kwaliteitskeurmerk voor het uitvoeren van restauraties.
De kwaliteitsregeling "Kennis & Kunde" van de provincie Gelderland is een initiatief van deze provinciale overheid om te komen tot een hoger niveau van restaureren en een betere besteding van de subsidiegelden. Van Laar is, op uitnodiging van de provincie, vanaf het allereerste begin (2007) betrokken geweest bij het opzetten van de regeling.
Tijdens de toetsingsdag zelf zijn aspecten als kennis, ervaring, vakmanschap en kwaliteit in de restauratiesector beoordeeld. Daarvoor zijn onder andere beleid, projectaanpak, vakmanschap en gevolgde opleidingen besproken en zijn projecten bezocht om het eindresultaat te kunnen beoordelen.
De twee onafhankelijke auditoren van Monumentenwacht Gelderland en Monumenten Adviesbureau Klaas Schoots MAKS, die de toetsing hebben uitgevoerd, hadden een positief eindoordeel. Van Laar zal daarom als erkend restauratiehoofdaannemer geregistreerd blijven in het register "Kennis & Kunde".